สามแม่มดอลเวง Terry Pratchett

ISBN: 9789746026826

Published:

Paperback

192 pages


Description

สามแม่มดอลเวง  by  Terry Pratchett

สามแม่มดอลเวง by Terry Pratchett
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 192 pages | ISBN: 9789746026826 | 6.29 Mb

เรืองราวอลวนของสามแมมดทีสรางความอลเวงไดอยางนารักวันหนึง สามแมมด คือ แกรนนี แนนนี และ แมกกลัต ไดชวยชีวิตเดกชายคนหนึงไว จากการถูกทหารในวังตามลา อุย! เขามีมงกุฎมาดวยพวกเธอฝากเดกชายคนนันไปกับคณะละครเร ซึงกำลังจะออกเดินทางไปแสดงละครยังดินแดนอันไกลโพนเรืMoreเรื่องราวอลวนของสามแม่มดที่สร้างความอลเวงได้อย่างน่ารักวันหนึ่ง สามแม่มด คือ แกรนนี แนนนี และ แม็กกลัต ได้ช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งไว้ จากการถูกทหารในวังตามล่า อุ๊ย!

เขามีมงกุฎมาด้วยพวกเธอฝากเด็กชายคนนั้นไปกับคณะละครเร่ ซึ่งกำลังจะออกเดินทางไปแสดงละครยังดินแดนอันไกลโพ้นเรื่องราวชักจะวุ่นวายยุ่งยากกันใหญ่ เพราะว่าเด็กชายคนนั้นคือ รัชทายาท และประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากพระราชาองค์ใหม่ที่ใจร้าย พวกเธอต้องนำรัชทายาทกลับคืนสู่บัลลังก์ให้ได้แต่..จะทำยังไงดีน๊า..Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สามแม่มดอลเวง":


co-invest.com.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us